Palakiah/Tips Kahirupan Sapopoe

share to whatsapp

TIPS NEWAK BANGSAT

1. Siapkeun fisik jeung stamina urang. Urang kudu loba latihan jogging jeung olah napas. Ameh waktu keur lumpat ngudag bangsat, urang geus siap! Leuwih hade lamun urang diajar lumpatna bari diudag anjing edan.
2. Kade, lamun keur ngudag bangsat... urang tong ngaharewos "bangsat, bangsat" tapi urang kudu ngajorowok!
3. Janjian heula jeung bangsatna, rute mana wae nu bakal diliwatan lamun engke keur ngudag manehna. Bisi bangsat teu beunang, der urang jadi nyasab! Da teu apal rute tea.
4. Ulah pisan ngudag bangsat bari teu make baju... komo teu make calana mah. Era!
5. Supaya kadenge ku tatangga waktu ngajorowok "bangsaaaaaaaaaaaaat!", cobaan wae make megaphone (TOA leutik).
6. Siapkeun jebakan di jalan! Hal ieu bisa dilakukeun jiga urang masang jebakan waktu keur moro bagong. Tapi omat, bejaan heula tatangga atawa batur salembur yen di sabagean jalan geus dipasang jebakan. Ameh teu salah sasaran, tulisan wae: "PERHATIAN: Jebakan ini khusus untuk bangsat. Penduduk sini jangan sampai masuk jebakan ini!"
7. Lamun bangsatna wawuh, ingetan we supaya manehna insap. Lamun teu wawuh, ajak kenalan heula. Terus ajak ka warung kopi...ajak ngadubako.
8. Tulisan "Tamu 2 X 24 jam harap lapor ke RT/RW" tambahan we "Bangsat 2 X 24 jam harap lapor ke RT/RW" supaya ngeunah didata jeung gampang newakna.
9. Lamun bangsatna geus beunang, tong maen hakim sendiri! Eta ngalawan hukum. Apanan nagara urang teh nagara hukum! Alusna mah maen hakim lobaan. (Ulah pisan maen jaksa sendiri atawa maen pengacara sendiri.)
10. Satiap bangsat nu katewak, catet data jatidirina. Lamun hiji bangsat nu geus katewak aya nepi ka 5 kalina, bere bonus: gratis 1 X bebas ditewak!
11. Pasangan CCTV di unggal juru lembur. Pasang ti mimiti jalan asup, tembok gang, kabeh tatangkalan, tukangeun imah, MCK, luhur bedug (bisi aya nu maling sendal di masjid), unggal suhunan imah warga, nepi di kuburan oge (biasana astana sok dipake panyumputan bangsat).

TIPS AWET PULSA

1. Usahakeun nelepon atawa SMS-an sabulan sakali. Atawa puasa make HP Senen-Kemis. Lamun kapaksa teuing, usahakeun puasa Daud make HP, nyaeta sapoe make-sapoe deui henteu.
2. Konci gembok wae keypad HP-na. Atawa simpen di jero kandang maung lapar. Ameh urang hoream nyepeng HP.
3. Lobakeun nginjeum HP ka dulur atawa ka babaturan lamun urang rek nelepon atawa SMS-an. Tapi omat, HP urangna mah tong diabur diinjeumkeun ka batur!
4. Lamun rek SMS-an jeung jelema nu geus deukeut, tulis wae SMS di HP urang tuluy asongkeun hasil tulisan na HP tadi ka eta jalma supaya dibaca ku manehna.
5. Supaya menghemat karakter SMS, gunakeun inovasi anyar. Misalna, nyingket tulisan sasingket-singketna. Lamun salila ieu urang nulis "kumaha damang?" jadi "Kmha dmng?"... tah ganti we ku "KD?"
6. Nelepon tong lila teuing, cukup 5 detik we.
7. Lamun geus meuli pulsa, buru-buru urang pindah ka daerah nu teu ka-cover ku sinyal, misalna di hiji pulau di tengah laut.
© Abah AminFollow:
Instagram twitter