Riung Mungpulung Baraya Sunda

share to whatsapp

Assalamua'laikum wr.wb.

Dina raraga ngaraketkeun tali babarayaan, pupuhu Facebook Banyolan Sunda gaduh maksad bade ngayakeun acara silaturahmi kanggo baraya Sunda.

Tempat: RM Sari Sunda, Jln. Soekarno-Hatta, Bandung.
Waktos: Dinten Minggon, ping 20 Desember 2009 (Tabuh 15.00 - 18.00)

Ieu acara sipatna terbuka, tiasa disumpingan ku baraya-baraya nu hoyong ngaraketkeun silaturahmi. Rengrengan ti Banyolan Sunda mung fasilitator wungkul. Kaleresan dina acara ieu, ampir sadayana masih fresh alias teu acan kantos pisan tepang di dunia nyata. Janten, sami-sami urang silih tepangkeun kanggo ngajalin duduluran.

Hatur nuhun.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


* Catetan: kanggo waragad tuangeun mah, mangga dibayar masing-masing :)


Kanggo ngiringan ka acara ieu, mangga konfirmasi di link Facebook:
[Riung Mungpulung Baraya Banyolan Sunda]Follow:
Instagram twitter