Pasen Pikasebeleun!

share to whatsapp

Saurang lalaki keur mariksakeun diri di rumah sakit. Tuluy, manehna rek dipariksa di ruang flourscope. Rohangan flourscope teh panan sok poek mongkleng. Di dinya ngan aya manehna, dokter, jeung suster.

“Ayeuna, mangga cangegang!” parentah dokter.

Rohangan simpe jeung euweuh nu bereaksi nanaon. Antukna dokter ngomong deui,

”Pak, ngadangu teu parentah simkuring?”


“Oh, muhun..muhun, Dok, kadangu. Manawi teh nembe dokter miwarang ka suster!”
© Abah AminFollow:
Instagram twitter