Sieun Keneh ku Tukang Kiridit

share to whatsapp

Mang Uded hirupna ripuh pisan. Hutang ka tukang kiridit geus teu katulungan. Manehna kapaksa nyumput, hirup nyorangan di imah leutik deukeut leuweung. Salain hutang nu numpuk jeung kasieun ditagih ku tukang kiridit, ayeuna manehna malah gering ripuh.
Hiji waktu di luar aya nu keketrok.
"Punteeen.Mang Udeeeeed aya di lebet?" tanya nu di luar.
Gebeg... Mang Uded ngagebeg da sieun nu datang teh tukang kiridit nu rek nagih.
"Saha di luar?"
"Abdi, malaikat maut!"
"Oooh... sukur atuh. Sugan teh tukang kiridit!"
© Abah AminFollow:
Instagram twitter