Ngomong We Rek Nitah!

share to whatsapp

Jam satengah dua peuting, Mang Juho dihudangkeun ku pamajikanana.
"Kang....itu di dapur siga aya nu rek ngabangsat! Buru hudang Kang!! Sampeurkeun!" Ceuk pamajikanana bari nepakan.
"Bener Nyi? Keun ku Akang urang hapuk tah bangsat teh!"
Korejat, Mang Juho hudang. Langsung manehna mawa bedog nu aya di palang dada.
Nepi ka dapur, Mang Juho culang-cileung.
"Nyiiiiiii... geuning euweuh nanaon!" Mang Juho ngajorowok ka pamajikanana nu aya di kamer.
"Ah, maenya Kang? Kaaaaaaaaang... sakalian ka dieu deui, pangnyandakkeun cai nya? Nyai haus yeuh!"Follow:
Instagram twitter