Maca Cara Arab

share to whatsapp

Saurang salesman minuman penembah energi karek ditugaskeun dagang ka Arab Saudi. Hanjakal, waktu manehna balik deui ka Indonesia manehna teu bisa ngajual hiji-hiji acan produk inuman tea. Antukna manehna dipanggil ku manajerna.
“Yeuh, maneh jauh-jauh ditugaskeun ka Arab Saudi dagang inuman. Tapi, kunaon produk urang nepi teu kajual hiji-hiji acan?” tanya si manajer.
“Masalahna mah kieu Pa. Waktu simkuring nepi ka Arab, kuring teh apanan teu bisa basa Arab, teu bisa maca tulisan Arab, komo nulis make tulisan Arab mah. Nya kuring boga ideu make basa visual. Nyaeta nyieun poster pikeun nerangkeun hasiat produk minuman energi urang. Eta poster ngagambarkeun hiji lalaki nu ampir sakarat di padang pasir sabab hanaang pisan. Terus, gambar nu kadua ngagambarkeun eta lalaki nginum minuman energi nu kuurang dijual. Tah, gambar nu katilu ngagambarkeun eta lalaki langsung seger jeung jaregjeg deui sanggeus nginum minuman energi tea!!” si sales ngajelaskeun ideuna.
“Memang alus pisan tah ideu maneh teh. Tapi naha bet teu bisa payu hiji-hiji acan produk inuman urang teh?” si manajer panasaran.
“Muhun Pa. Malah kuring masang poster bergambar teh aya kana saratusna disebar di kabeh kota di Arab. Ngan nu jadi sabab eta promosi teu jalan teh sabab salah letak gambarna..”
“Ke, salah letak gambar kumaha?” tanya si manajer heran.
“Kieu, eta urutan gambar-gambar di poster dipasang ti kenca ka katuhu. Kuring poho yen urang Arab mah macana apanan ti katuhu ka kenca. Jadi we urang Arab mah macana: aya lalaki seger bugar, terus nginum minuman energi urang. Beres nginum minuman energi produk urang, eta lalaki jadi sakarat!”


Follow:
Instagram twitter