Lebok Siah!

share to whatsapp

Hiji waktu tentara Hitler sukses ngagempur wilayah Perancis. Ku kameunangan perang tea, loba tentara Jerman nu ngamanfaatkeun situasi. Salah sahijina aya tentara Jerman nu ngagadabah awewe Perancis.

Beres ngagadabah eta awewe Perancis, tentara Jerman teh terus ngomong.
“Saksian ku anjeun. Salapan bulan deui, beuteung anjeun bakal ka eusi ku ras Hitler, Ras Arya! Ras Jerman nu super tur unggul dina sagalana!” ceuk eta tentara Jerman bari nepak dada.
Waktu si tentara karek sababaraha lengkah, eta awewe Perancis ngomong:
“Euweuh nanaonan bangsa Hitler mah, dewek yeuh bangsana Napoleon! Moal leuwih ti dua minggu.. silaing bakal keuna ku panyakit siphilis ti dewek!”Follow:
Instagram twitter