Kalahkah Marawanan Monyet!

share to whatsapp

Kacaritakeun hiji waktu aya pamuda kota nu hayang pisan asup komunitas suku pedalaman. Sanajan geus sababaraha kali ditolak ku kepala suku, eta pamuda teh keukeuh hayang asup komunitas eta suku pedalaman. Ahirna....
“Geus atuh, ari kitu kahayang hidep mah. Tapi, lamun urang luar hayang asup ieu suku kuring, hidep kudu ngajalankeun sababaraha sarat nu lumayan beurat.” Ceuk eta kepala suku.
“Sawios, kajeun teuing beurat oge, kuring rido ngalakonanana!” pamuda teh ngajawab teges bangun nu hayang dipercaya kana niatna.
“Nya heug atuh ari kitu mah. Kahiji, anjeun kudu teuleum ka situ nu aya di sisi lembur, terus ngojay ka peuntas. Nu kadua, tah di peuntas teh aya leuweung. Di dinya anjeun kudu MAEHAN LIMA MONYET ku jalan dibabuk ku ieu batu.” Ceuk eta kepala suku bari ngasongkeun batu hideung, “nu katilu, geus maehan eta lima monyet hidep ngojay deui ka dieu terus anjeun KUDU MARAWANAN LIMA PARAWAN di kampung ieu. Ke ku kuring lima parawanna disadiakeun!”

Karek ge kepala suku beres mere parentah, eta pamuda jug langsung ngagajleng ka situ nu aya dihareupeunana. Terus manehna teuleum jeung ngojay nepi ka peuntaseun situ. Eta pamuda langsung asup ka leuweung nu aya di peuntas situ tea. Kepala suku bangun helok ningali sumanget pamuda teh.

Aya kana sajamna, kepala suku ngadagoan si pamuda balik deui. Salila pamuda nungguan, kepala suku teh ngan ngadenge sora monyet bangun nu soak tingkaroceak di leuweung nu aya di peuntaseun situ.
“Wah, bener...eta pamuda pasti keur maehan monyet-monyet!’ pikir kepala suku.
Meureun geus aya dua jamna, eta pamuda katingali ker balik deui ngojay di situ. Beres ngojay, manehna langsung ngajugjug kepala suku nu nungguan di sisi situ. Bangun nu buru-buru, eta pamuda langsung nanya ka kepala suku bari leungeunna masih nyekel batu paneunggeul:
“Mangga, ayeuna mana lima parawan nu ku abdi bade DIPAEHAN ku ieu batu?!”
"Beuh! Tibalik Jang...!" ceuk kepala suku bari neke sirah si pamuda. ***
Abah Amin
Follow:
Instagram twitter