Diajar Ngitung

share to whatsapp

Di kelas 2 SD, guru Matematika keur nerangkeun jujumlahan.
Guru: “Seratus ditambah seratus dua ra........?”
Murid: “Tuuuuuuussss!”
Guru: “Tiga ratus ditambah dua ratus, lima ra....?”
Murid: “Tuuuuuuuuuuus!”
Guru: “Nah, ayeuna...lima ratus ditambah lima ratus, satu ju......?”
Murid: “Satujuuuuuuuuuuu!” © Abah AminFollow:
Instagram twitter