Mekah Caah (1941)

share to whatsapp

Kota suci Mekah kungsi ngalaman caah taun 1941. Luhurna cai nepi ka sababaraha meter ngeueum Ka'bah. Ku luhurna caah, barudak ngamanpaatkeun pikeun ngojay di sabudeureun Ka'bah. (Caah di Mekah saperti kieu oge kungsi lumangsung di bulan Januari taun 2008 katukang.)

Nurutkeun Arifin Bey, dina bukuna Tanya Jawab Tentang Islam (terbitan taun 1960), struktur taneuh di wilayah Mekah nyaeta keusik sarta batu-batuan sajenis pualam. Batu ieu teuas kacida, malah leuwih teuas ti berlian. Hujan anu turun 1 nepi 2 kali sataun eta katahan ku batuan kasebut. Eta pisan nu nyaababkeun cai hujan bisa katahan sarta henteu nyerep ka jero taneuh. Ditambah hujan anu harita turun gede pisan. Meureun, ku lila tur gedena hujan ieu anu ngakibatkeun Mekah caah.

Di handap ieu sababaraha gambar waktu Mekah beunang ku caah taun 1941.


Follow:
Instagram twitter