Teu Eleh Akal

share to whatsapp

Ieu mah kalakuan 4 barudak SMA nu katelah badung pisan. Maranehna mindeng pisan bolos ka kelas. Hiji poe, guru Geografi rek ngayakeun ujian tulis. Tapi eta budak nu opatan teh isukna rek ujian teh kalahkah arulin di imah babaturanana. Ngadon gigitaran, gapleh, jeung maen poker di Facebook nepi ka subuh! Jam 6 isuk-isuk maranehna kasarean. Atuh, pas hudang teh kabeurangan. Tapi, maranehna maksakeun datang ka sakola. Maranehna masing-masing make motor. Belaan ngebut di jalanna oge.

Kabeneran pas anjog deukeut panto kelas, guru Geografi karek beres ngumpulkeun jawaban ujian ti barudak. Nempo eta nu opatan karek datang, guru nyampeurkeun:
"Kunaon maraneh kabeurangan?" tanya guru.
"Euh... euh...tadi abdi opatan teh nganggo mobil Pa ka dieu teh. Namung, pas di jalan banna kempes!" ceuk saurang budak inisiatif ngabohong. Nu lainna ngahaminan.
"Muhun Pa! Lami tuda ngagentos banna!" ceuk saurang deui, nandeskeun ameh eta alesan bohong teh teu nyurigakeun guruna.
"Nya teu nanaon atuh. Engke istirahat maraneh milu ujian susulan. Masih untung Bapa mere kasempetan!" ceuk guru bari indit. Barudak unggeuk bari tuluy ngeluk.

Pas waktu istirahat, eta budak opatan teh rek miluan ujian susulan tea. Tuluy maranehna dititah diuk rada jarauh, ameh tong silih tiron. Soalna mah dibacakeun ku guruna.
"Sok siapkeun kertas jeung pulpen. Bapa mah moal loba-loba mere soal. Siap? Ayeuna pertanyaan kahiji, nilaina 5 poin: Apakah ibu kota Jawa Barat?"
Eta barudak opatan singserengeh, gampang pisan jawabanna, ceuk gerentes hatena.
"Ayeuna pertanyaan kadua, nilaina 5 poin oge: Di manakah letak Danau Toba?"
Barudak singserengeh deui, gutrut nulis jawaban.
"Soal katilu, soal terahir....nilaina 90 poin: Waktu kalian tadi naik mobil ke sekolah, ban sebelah manakah yang kempes? Jelaskan dengan rinci penyebab ban itu bisa kempes dan dimana tempat tambal bannya!"

Karek ayeuna mah barudak singharuleng.

Follow:
Instagram twitter