Banyolan Pondok

share to whatsapp

#1
"Sujang ningali gelung Ema teu?"
"Itu ditambut heula ku si Bapa!"
"Dipake naon?"
"Dianggo ganjel mobil!"

#2
"Duh, hapunten Bu ieu HP nu originalna mah tos seep. Aya oge nu BM...black market!"
"Alim ah. Gengsi atuh nganggo nu black market mah!"
"Atos kumaha deui atuh Bu. Manawi bade nu sanes?"
"Ah, Ibu mah keukeuh hoyong nu jiga kitu. Atuh salian ti nu black market aya teu nu bule market? Supados rada aya gengsian sakedik mah!Ari kanu hideung-hideung teh ibu mah sok rada kumaha gituh lho...!"

#3
"Cik, jentrekeun kumaha kronologisna anjeun bet bisa katewak?" tanya polisi ka bangsat.
"Nya, basa wengi abdi operasi kalayan rapih. Kaleresan nu gaduh bumi tos talibra. Abdi ngeteyep bade nyandak TV. Ngan eta, pas dugi rohangan tengah... nu gaduh bumi bade ka jamban. Kaleresan masih lulungu sareng lampu dipareuman, janten kirang awas yen abdi aya di dinya. Tah, sateuacan mencet stop-kontak...abdi buru-buru milari tempat panyumputan!"
"Bisa nyumput?"
"Tiasa. Namung dasar apes. Angger wae sabuni-bunina abdi nyumput ahirna kapendak oge!"
"Memang ilaing nyumput di mana?"
"Nyumput dina akuarium nu aya caket TV! Kaleresan akuariumna ageung... abde ge tiasa lebet!"

#4
"Yeuh Neng omat kahormatan diri salaku awewe teh kudu dijaga!"
"Muhun, Pa!"
"Ari awewe mah beda jeung lalaki dina masalah parawan jeung bujang keneh teh!"
"Naha, Pa?"
"Ari awewe mah mun kahormatanana geus beunang: jiga endog. Contona mun eta endog murag tina luhur meja...pasti bakal bucat! Matakna hese disumputkeun atawa ngaku-ngaku masih parawan ge."
"Ari pameget?"
"Lalaki mah jiga bal beklen. Murag tina luhur meja ge masih bisa keneh aclog-aclogan! Makana teu aneh, sok aya oknum lalaki nu geus boga pamajikan ge, ngaku keneh bujangan tulen! Tapi lain hartina lalaki ge sangeunahna. Sarua kudu ngajaga kahormatanana."

5#
"Ke urang parios heula putra teh. Kunaon Bu ieu putra teh mani rangsak kieu salirana? Gareundeuk sareng sapertosna mah aya tulang nu potong."
"Puguhan, Dok. Teu pira si Sujang teh nuju ameng ucing sumput matak kieu teh!"
"Naha tiasa dugi ka kieu?"
"Di lembur teh aya nu hajat. Kaleresan ibu-ibu ngabantosan nutu pare dina lisung. Harita nuju reureuh heula, si Sujang ngadon ameng ucing sumput sareng rerencanganana. Dasar budak, manehna ngadon nyumput dina lisung... bari nangkuban. Waktos ibu-ibu neraskeun deui hanca nutu pare... aranjeunan teu ningal yen aya putra abdi di lebet lisung. Atuh langsung katutu ku halu!" © Abah Amin

Follow:
Instagram twitter