Bade Nyiksa Diri?

share to whatsapp

Kalakuan ngajailan batur teh lain wae di dunya nyata, didunya maya ge loba, nu teu aneh mah saperti situs ieu. Atuh nu utamana mah urang salaku objek dijailan (atawa memang leukeun hayang nyobaan) kudu sabar tur tawakal. Saperti link-link situs jail di handap ieu. Aya sababaraha rupa kajailan nu dijieun dina situs-situs kaom jail :)

Ngan peupeujeuh ti sim kuring mah, omat mun arek ngalakonan "diospek di dunya maya mah kudu merhatikeun:
- Tong borangan, da kadang loba gambar jeung sora nu teu paruguh dina situs nu di-klik ku urang.
- Tong reuwasan, komo jantungan mah. Ampir sarua jeung nu di luhur sabab aya wae situs nu teu puguh-puguh jug mucunghul gambar atawa sora araneh nu matak pikarewaseun.
- Kudu sabar. Jelema sabar mah apanan disayang mitoha. Tapi, sabar di dieu mah... sabar nuturkeun kahayang nu nyieun kajailan. Saencan beres mah tulut we lakonan.

Omat deuih, ulah wani-wani ngaklik tengah peuting, sora speaker ditarikkeun, atawa keur riweuh gawe di kantor. Bisi ditajong ku si boss atawa direntog ku batur sakantor. Bade nyobian? Pami matak handeueul mah mending anggap wae postingan ieu teu aya. Saur Madonna mah: Cuekin sajah..!

Sim kuring teu tanggung jawab mun aya nanaon pami saderek angger maksa muka link di handap ieu. Sim kuring mah ngun ngabagi informasi wungkul.

Mangga, nu bade nyobian uji nyali sareng uji kasabaran, klik wae link-link di handap ieu.

Situs Jail 1 :
Wilujeng ngarahuh batin kusabab kesel.

Situs Jail 2 :
Maen game tic tac toe heula ah. Beresna? Dagdigdug...

Situs Jail 3:
Mimitina mah neangan perbedaan 2 gambar... kadituna mah pikasieuneun.

Nu sanesna? Engke lah di-update deui... (lieur tuda jalan-henteuna situs kudu dites heula ku sorangan. Beu!)Follow:
Instagram twitter