Tukang Nginjeum

share to whatsapp

Katelah da Jang Desta mah tukang unjam-injeum sagala ka Jang Eka. Ampir unggal waktu manehna sok nginjeuman barang, ti mimiti kurud kumis, bedog, motor, nepi ka taraje! Tah, basa pasosore... manehna datang ka imah Jang Eka.

"Ka, boga arit teu? Itu hareupeun imah geus loba jukut euy. Arek dibabad." ceuk Jang Desta.
Geus apal galagat rek nginjeum barang, Jang Eka kapaksa kudu mere alesan sangkan Jang Desta teu nginjeum.
"Euh... kabeneran euy, kelinci di kandang ge can diparaban. Aritna rek dipake ngala jukut!"
"Oooh... berarti sore ieu ente arek ngala jukut nya?"
"Heueuh!"
"Tah, berarti sore ieu teu futsal atuh. Cik nginjeum sapatu futsalna lah!"
"@*#)()@!" © Abah Amin
Follow:
Instagram twitter