Ngaran Kekembangan

share to whatsapp

Kembang awi : eumbreuk
Kembang bako : bosongot
Kembang bawang : ulated
Kembang bolang : ancal
Kembang boléd : téla
Kembang cabé : bolotot
Kembang cau : jantung
Kembang céngék : péncéngés
Kembang cikur : jelengut
Kembang eurih : ancul
Kembang gedang : ingwang
Kembang génjér : gélényé
Kembang hoé : bubuay
Kembang honjé : comrang/rombeh
Kembang jaat : jalinger
Kembang jambe : mayang
Kembang jambu aér : lenyap
Kembang jambu batu : karuk
Kembang jarak : uing
Kembang jéngkol : mérékényényén
Kembang jeruk : angkruk/angkes
Kembang jotang : puntung
Kembang kadu : olohok
Kembang kalapa : suligar
Kembang peuteuy : pendul
Kembang kaso : curiwis
Kembang kawung : pengis
Kembang konéng : badul
Kembang kulur : pelepes
Kembang laja : jamotrot
Kembang leunca : pengit
Kembang limus : seleksek
Kembang lopang : cacas
Kembang muncang : rinduy
Kembang paré : ringsang
Kembang salak : sedek/gojod
Kembang sampeu : dingdet
Kembang taleus : ancal
Kembang tangkil : uceng
Kembang térong : moncorong
Kembang tiwu : badaus
Kembang waluh : aléwoh
Follow:
Instagram twitter