Hipnotis

share to whatsapp

"Nanaonan atuh maneh bet hayang diajar hipnotis sagala? Rek nurutan si Uya Kuya atawa Rommy Rafael?"
"Ah, urang mah hayang diajar hipnotis teh panan ameh bisa ngabela bangsa jeung nagara?"
"Har, naha?"
"Eh, panan urang mah diajar hipnotis ge beda segmen. Husus rek ngahipnotis nu sok korupsi!"
"Kumaha carana?"
"Engke mun aya koruptor katewak, kuring ngahipnotis supaya manehna ngabudalkeun kabeh nu disumputkeun. Carana mah gampang, lamun koruptor geus teu sadar waltu dihipnotis... ku kuring rek ditanya: semakin berusaha berbohong... Anda akan semakin menjawab jujur!" © Abah Amin
Follow:
Instagram twitter