Abong Nu Mabok

share to whatsapp

Balik ti pasar, Ibu Ayi langsung asup ka dapur. Nyiapkeun bahan keur asakaneun. Ngan waktu manehna ningali ka luar, ringkang-ringkang aya Kang Jack ka arah imahna.
"Beu, bahaya yeuh. Eta si Kang Jack pasti mabok deui!" gerentes Bu Ayi bari siap-siap rek ngusir Kang Jack lamun asup ka imah. Bahaya atuh, mangkaning di imahna keur euweuh sasaha.

Nyaan, teu lila:
"Heuk... imah saha ieu nya?" ceuk Kang Jack pas nepi ka deueut panto. Manehna katingal sosoloyongan, panon ceuleuyeur, ditambah bau alkohol... beak 2 botol nginum inuman cap Dudukuy Miring.
"Siah! Kang Jack tong asup ka imah uing. Ka ditu siah!" ceuk Bu Ayi bari mawa sapu nyere.
"Aeh, geuning... Bu..Bu Ayi... heuk! Sugan teh imah uing...heuk!" ceuk Kang Jack bari sosolontodan. Manehna tuluy ngajauhan panto. Manehna tuluy ngahuleng di deukeut kandang hayam. Bu Ayi mah ka jero deui nuluykeun hanca nyiksikan bawang beureum.

Aya kana 15 menit. Bu Ayi reuwas! Kang Jack jug mucunghul di hareupeun panto dapur.
"Siah! Nanaonan rek ka dieu deui! Halik nyingkah siah ka ditu!" Bu Ayi ngusir deui Kang Jack. Nu diusir surti, manehna ngajengkat ngajauhan. Bu ayi nulak panto dapur.

Eta, teu rada lila kajadian deui. Basa Bu Ayi ka cai... kabenaran tempat cai teh misah, deukeut dapur. Pas beres, muka panto... Kang Jack geus ngabedega. Bu Ayi reuwas... Kang Jack komo leuwih reuwas. Eta nu mabok teh lumpat sakalumpat-lampet.

Pas di jalan, manehna ditanya ku Kang Jule.
"Aya naon Jack euy? Jiga nu kasieunan kitu?"
"Heuk... pu...puguh..puguhan Kang. Uing...reuwas! Karek apal heuk... karek...apal... geuning Bu Ayi teh boga kembaran 2! Jug tingali ka imahna bisi teu percaya mah!"

Follow:
Instagram twitter