12 Fakta Unik Sajarah Nagara Urang

share to whatsapp

1. Sabudeureun Proklamsi
Revolusi Kamerdekaan Indonesia bisa disebut revolusi ti kamer tidur. Naha enya? Tanggal 17 Agustus 1945 jam 08.00, tetela Bung Karno masih keneh tibra di kamerna, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Cikini. Soekarno keuna gejala malaria tertiana. Suhu awakna naek sarta pohara cape sanggeus begadang babarengan jeung sobat-sobatna nyusun konsep naskah proklamasi di imah Laksamana Maeda.

"Pating greges", ceuk Bung Karno waktu dihudangkeun ku dokter pribadina. Saterusna Soekarno disuntik chinineurethan intramusculair sarta nginum pel brom chinine. Tuluy Soekarno ngagoledah deui. Jam 09.00, Bung Karno hudang. Make pakean rapih bodas-bodas sarta nepungan sobatna, Bung Hatta. Pas jam 10.00, duanana ngaproklamasikan kamerdekaan Indonesia ti tepas imah."Demikianlah saudara-saudara! Kita semua sudah merdeka!", ceuk Bung Karno, di hareupeun patriot-patriot sajati. Tuluy nu hadir nganyanyikan lagu kabangsaan bari ngibarkeun bendera pusaka Merah Putih. Sanggeus upacara anu singget eta, Bung Karno balik ka kamerna. Masih muriang.

Upacara Proklamasi Kamerdekaan Indonesia tetela lumangsung tanpa protokol, teu aya korps musik, teu aya konduktor sarta teu aya pancaragam. Tihang bendera oge dijieun tina awi saleunjeur sarta ditancebkeun ngan sababaraha menit deui kana nyanghareupan upacara. Tapi eta pisan, kanyataan anu lumangsung dina hiji upacara sakral anu dianti-anti salila leuwih ti tilu ratus taun alias 3,5 abad!


2. Menteri Indonesia Pituin
Sanggeus
merdeka 43 taun, Indonesia kakara ngabogaan saurang menteri munggaran anu bener-bener "urang Indonesia pituin". Alatan kabeh menteri samemehna lahir saencan 17 Agustus 1945. Eta hartina, maranehanana kungsi jadi warga Hindia Walanda sarta pendudukan Jepang, sabab nagara hukum Republik Indonesia memang tacan aya waktu eta. "Urang Indonesia pituin" munggaran anu jadi menteri nyaeta Ir Akbar Tanjung (lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 30 Agustus 1945), minangka Menteri Pemuda dan Olahraga dina Kabinet Pembangunan V (1988-1993).

3. Kalimantan
Nurutkeun
Proklamasi 17 Agustus 1945, Kalimantan nyaeta bagian integral wilayah hukum Indonesia. Kanyataanana, pulo kasebut pangunikna di dunya. Di Pulo Kalimantan, aya 3 kepala negara anu marentah! Presiden Soeharto (marentah 4 wilayah propinsi), PM Mahathir Mohamad (Sabah sarta Serawak), sarta Sultan Hassanal Bolkiah (Brunei).

4. Indonesia jeung Hollywood
Hubungan
antara revolusi Indonesia sarta Hollywood, memang deukeut. Unggal tanggal 1 Juni, sok dipieling minangka Hari Lahir Pancasila sawaktu Presiden Soekarno. Dina 1956, kajadian kasebut "ampir sacara pareng" dirayakan di hiji hotel Hollywood. Bung Karno waktu eta ngondang aktris legendaris, Marylin Monroe, pikeun bareng dahar peuting di Hotel Beverly Hills, Hollywood. Hadir di antarana Gregory Peck, George Murphy, sarta Ronald Reagan (25 taun saterusna jadi Presiden AS). Anu unik ti pesta nyanghareupan Hari Lahir Pancasila eta, nyaeta kabodoan Marilyn dina hal protokol. Dina pesta eta, Maryln nyapa Bung Karno lain kalayan "Mr President" atawa "Your Excellency", tapi "Prince Soekarno!"

Aya deui hubungan kuat antara 17 Agustus sarta Hollywood. Judul biantara 17 Agustus 1964, "Tahun Vivere Perilocoso" (Taun anu Pinuh Bahaya), geus dijadikeun judul hiji film The Year of Living Dangerously. Film kasebut nyaritakeun pangalaman saurang wartawan asing di Indonesia dina 1960-an. Dina 1984, film anu diperankeun ku Mel Gibson eta meunang Oscar pikeun kategori film asing!

5. Naskah Proklamasi
Naskah asli teks Proklamasi Kamerdekaan Indonesia anu ditulis leungeun ku Bung Karno sarta didikte ku Bung Hatta, tetela henteu kungsi dipiboga sarta ditunda ku Pamarentah! Anehna, naskah historis eta malahan ditundeun kalayan dipalire ku ku wartawan BM Diah. Diah manggihan draft proklamasi eta di tempat runtah di imah Laksamana Maeda, 17 Agustus 1945 janari sanggeus dicutat sarta diketik ku Sajuti Melik. Diah mikeun draft kasebut ka Presiden Soeharto, sanggeus nundana salila 46 taun 9 bulan 19 poe.


6. Bung Karno Balik ti Pengasingan
Sabot
anjog di Palabuhan Sunda Kalapa 9 Juli 1942 tengah poe, Bung Karno ngaluarkeun komentar kahiji anu janggal didengena. Sanggeus ngajalanan pengasingan sarta pembuangan ku Walanda di luar Jawa, Bung Karno malahan henteu ngomongkeun strategi perjuangan pikeun nentang pangjajahan. Masalah anu diomongkeunana, ngan ngeunaan sapotong jas! "Potongan jasmu bagus sekali!" komentar Bung Karno mimiti ngeunaan jas double breast anu dipake ku urut iparna, Anwar Tjikoroaminoto, anu mapagna babarengan Bung Hatta sarta sababaraha urang inohong nasionalis.

7. Mandi Cai Seni
Rasa-rasana di dunya ieu, ngan the founding fathers Indonesia anu kungsi mandi cai seni. Waktu balik ti Dalat (Cipanas-na Saigon), Vietnam, 13 Agustus 1945, Soekarno babarengan Bung Hatta, dr Radjiman Wedyodiningrat, sarta dr Soeharto (dokter pribadi Bung Karno) numpang pesawat fighter bomber bermotor dobel. Dina perjalanan di luhur kapal, Soekarno geus teu kuat hayang kahampangan, tapi teu aya tempat. Sanggeus dipikir, diteang jalan kaluarna pikeun hasrat anu teu kaampeuh eta. Nempo liang-liang leutik di dinding pesawat, di dinya Bung Karno kahampangan. Alatan angin di luhur tarik pisan, eta cai seni ucrat-acret sarta ngabaseuhan kabeh penumpang!

8. Dokumentasi Proklamasi
Berkat kebohongan, kajadian sakral Proklamasi 17 Agustus 1945 bisa didokumentasikan sarta disaksian ku urang nepi ka kiwari. Waktu soldadu Jepang hayang ngajabel negatif poto anu ngaabadikan kajadian penting kasebut, Frans Mendoer, fotografer anu ngarekam detik-detik proklamasi, ngabohong ka soldadu Jepang. Manehna ngomong teu boga negatif eta sarta geus dibikeun ka Barisan Pelopor, hiji gerakan perjuangan. Ngadenge jawaban kitu, Jepang oge rada ambek. Padahal negatif film eta disumputkeun kalayan diasupkeun kana taneuh di handapeun hiji tangkal di halaman Kantor poean Asia Raja. Sanggeus Jepang indit, negatif eta diafdruk sarta dipublikasi nepi ka bisa ditingali nepi ka ayeuna.

9. Perjoangan Rusiah Bung Hatta
Ayeuna, Bung Hatta anu ngabohong demi proklamasi. Waktu revolusi, Bung Karno marentahkeun Bung Hatta pikeun menta bantuan senjata ka Jawaharlal Nehru. Cara pikeun indit ka India oge dipigawe sacara rusiah. Bung Hatta make paspor kalayan make ngaran "Abdullah, co-pilot". Tuluy anjeunna indit kalayan pesawat anu dipilotan ku Biju Patnaik, saurang industrialis anu saterusna jadi menteri dina kabinet PM Morarji Desai. Bung Hatta diperlakukeun pohara hormat ku Nehru sarta diajak papanggih Mahatma Gandhi. Nehru nyaeta sobat lila Hatta saprak 1920-an sarta Gandhi nyaho perjuangan Hatta. Sanggeus pasamoan, Gandhi dibere nyaho ku Nehru yen "Abdullah" eta teh Mohammad Hatta. Naon reaksi Gandhi? Manehna ambek pisan ka Nehru, alatan henteu dibere nyaho kaayaan anu sabenerna. "You are a liar!" ceuk inohong eta kharismatik ka Nehru.


10. Proklamator
Jakarta
, tempat diproklamasikeunna kamerdekaan Indonesia sarta kota tempat Bung Karno sarta Bung Hatta bajoang, henteu mere imbalan anu luyu keur mieling co-proklamator Indonesia. Nepi ka detik ieu, euweuh "Jalan Soekarno-Hatta" di Ibu Kota Jakarta. Komo, ngaran maranehanana henteu kungsi diabadikan pikeun hiji objek wangunan fasilitas umum naon oge. Nepi ka 1985, waktu hiji bandara diresmikeun kalayan make ngaran maranehanana (Bandara Soekarno-Hatta).

Kitu oge gelar Proklamator pikeun Bung Karno sarta Bung Hatta, saukur gelar lisan anu dibikeun rahayat Indonesia pikeun manehna salila 41 taun! Sabab, kakara 1986 Pamarentah mere gelar proklamator sacara resmi ka maranehanana.

Aya oge carita ngeunaan Prokalamator. Lamun wae usul Bung Hatta ditarima, tangtu Indonesia boga "leuwih ti dua" proklamator. Waktu sanggeus konsep naskah Proklamasi Kamerdekaan Indonesia rampung disusun di imah Laksamana Maeda, Jl Imam Bonjol no 1, Jakarta, Bung Hatta ngusulkeun kabeh anu hadir waktu rapet dina poe eta milu nganandatangan teks proklamasi anu baris dibacakeun isuk-isuk. Tapi usul ditampik ku Soekarni, saurang nonoman anu hadir. Rapat eta dihadiran Soekarno, Hatta sarta calon proklamator anu gagal: Achmad Soebardjo, Soekarni, sarta Sajuti Melik. "Huh, diberi kesempatan membuat sejarah tidak mau!", gelendeng Bung Hatta alatan usulna ditampik.

11. Wayang Mawa "Apes"
Wayang tetela ngabogaan simbol nu mawa apes pikeun rezim anu marentah Indonesia. Dina 1938-1939, Pamarentah Hindia Walanda ngaliwatan De Javasche Bank medar duit kertas seri wayang jelema sarta dina 1942, Hindia Walanda runtuh dielehkeun Jepang. Dina 1943, Pamarentah Pendudukan Jepang medar duit kertas seri wayang Arjuna sarta Gatotgaca sarta 1945, Jepang eleh ku pihak Sekutu. Dina 1964, Presiden Soekarno ngaluarkeun duit kertas anyar seri wayang kalayan pecahan Rp 1 sarta Rp 2,5 sarta 1965 jadi mimiti karuntuhan pamarentahanana, nyusul kajadian G30S/PKI.

12. Parentah Munggaran ti Presiden Soekarno
Parentah kahiji Presiden Soekarno waktu dipilih jadi presiden kahiji RI, lain nyieun hiji kabinet atawa nandatanganan hiji dekrit, Soekarno kalahkah ngageroan tukang sate! Eta dipigawe ku Soekarno dina lalampahan waktu balik, sanggeus kapilih sacara aklamasi minangka jadi presiden. Pareng di jalan, Soekarno papanggih saurang tukang sate nu ka luhur teu make baju, dikokolor wungkul jeung nyeker. "Sate ayam lima puluh tusuk!", parentah Presiden Soekarno. Eta sate langsung dituang... deukeut hiji kamalir anu kotor. Sarta eta pisan, parentah kahiji dina rahayatna sakaligus pesta kahiji dina pengangkatan minangka pamingpin ti 70 juta jiwa leuwih rahayat ti hiji nagara badag anu anyar... umurna karek sapoe!Follow:
Instagram twitter