Poligami

share to whatsapp

Hiji poe Jang Irfan, anak bungsuna Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu, kakara balik sakola. Manehna teh sakola di SDN Ciendog, poe harita kakara beres ulangan di sakolana. Pas nepi ka imah, manehna nanyakeun ka indungna soal ulangan nu tadi.

Irfan: "Mah, upami hartosna Poligami teh naon?"
Nyimas:"Pameget nu gaduh istri dua."
Irfan:"Oooohh... leres atuh upami kitu mah jawaban tadi ulangan teh.. Upami nu namina Poliandri naon mah?"
Nyimas:"Hartosna aya istri nu gaduh 2 caroge."
Irfan:"Leres deui waleran Ipan tadi. Upami nu namina Monogami naon mah hartosna?"
Nyimas:"Monogami mah hartosna Hiji istri nu gaduh hiji caroge, jiga papah ka mamah, satia sauyunan dugi ka ayeuna Irfan tos ageung."
Irfan:"Tapi mah da kamari saur Papah Iwan mah waleranana teh geuning hartosna teh MONOTON."
Nyimas: "Nyaan eta teh bapa maneh ngomong kitu? Dihanca siah ku aaaiiiinggg bapa ilaing teh!"
Irfan: ????

Kintunan Kang Jack Bluesman, baraya group Facebook Banyolan Sunda

Follow:
Instagram twitter