Gara-Gara Dog Style

share to whatsapp

Di rumah sakit bersalin, saurang pamajikan beres ngalahirkeun 4 orok. Eta si pamajikan geus aya di ruang perawatan teh tuluy we nyarekan salakina. Salakina ngan bisa ngabetem, da era ku batur nu aya di dinya.
"Tuh, tingali Pah. Gara-gara Papah tuda! Ari geus hiji gaya teh terus we...."
"Atuh, Mah. Da kumaha Papah mah resep kana gaya kitu teh!"
"Nya. Tingali hasilna! Papah keukeuh ngajak gaya dog style wae... jadi we Mamah ngalahirkeun nepi ka opatna! Teu beunang dibejaan nya. Ceuk Mamah ge naon, mending keneh gaya entep sendok!" © Abah Amin
Follow:
Instagram twitter