Carita Mudik 2

share to whatsapp

Jang Sona balik ka lemburna. Kabeneran manehna mudik teh make motor. Dina motor angkaribung sagala dibawa. Di satengahing perjalanan, mangkaning keur ngebut... eh, manehna dicegat polisi:
Priiit!
Geus sakuat tanaga manehna ngerem motor. Reg eureun hareupeun pulisi nu niup piriwit tadi.
"Wilujeng siang, Pa!"
"Wilujeng siang, Pa. Kunaon abdi bet ditilang, Pa? Lepat naon abdi?"
"Teu nanaon. Ieu keur ngetes piriwit anyar! Alus nya sorana?" © Abah Amin


Follow:
Instagram twitter