Sisi Lain Nyieun Carita Heureuy

share to whatsapp

Kabeneran taun 2004-an ahir, keur usum nyieun blog di internét. Nya, kuring nyieun blog di Multiply, nu alamatna www.banyolansunda.multiply.com. nu gambar profilna si Cepot jadi présidén (meunang ngolah sorangan maké Photosop). Alhamdulillah, humor-humor nu dipasang dina blog teh réa nu maca. Malah, ahirna mah sok gogonjakan jeung baraya lain dina éta blog téh. Ngan basa ka béhdieunakeun, salah saurang baraya aya nu mére béja, "Bah, geuning carita-carita Abah aya dina radio. Dijual ku Abah?" kuring ngan bisa ngahuleng tur kerung. Can pernah eusi carita-carita téh diabur ka batur. Carita-carita ieu mah da husus keur kalangan sorangan di blog kuring.

Nya, pék téh bener geuning, kuring beuki heran ningal respon ti baraya oge kaitung alus tah kana carita versi audio hasil karya tim radio téh. Buktina? CD-na gé aya nu dijual di Kota Kembang sagala. Malah, download-an di internét gé kaitung pangpayuna. Beu! Kuring ngan bisa olohok. Matakna ti harita, carita-carita heureuy kuring di www.banyolansunda.multiply.com langsung dihapusan. Ti dinya rada horéam nyieunan carita téh. Nepi ka bijil sumanget deui téh basa sok mindeng tepung jeung Kang Haji Taufik Faturohman (gegedug Sabulangbentor). Cenah carita-carita dina buku Sabulangbentor karyana gé loba nu dipaké dina acara éta, tanpa ménta idin! Ah, geuning aya batur sanasib!

Ogé penting dipikanyaho ku baraya. Dina nulis carita heureuy mah, kuring boga ragam sumber, nyaéta: anu memang orisinil nyieun sorangan, adaptasi ti luar, ngumpulkeun carita ti baraya ti unggal wewengkon (ngumpulkeun data mun penelitian mah). Ku kituna, aya ogé nu memang ngahaja nyieun. (dikarang). Ari dina blog ieu mah, kuring merenahkeun carita-carita teh leuwih kana téks. Ari rék dicaritakeun deui ku baraya ka nu lain mah, pék mangga pisan. Komo bari nyebutkeun yen nu caritakeun teh sumberna di blog ieu (http://banyolansunda.blogspot.com). Ngan carita nu aya di dieu dipaké geus urusan jeung komersil mah atuh beda deui kasusna.

Malah ayeuna mah, ku ayana group Facebook Banyolan Sunda sok ngahaja carita-caritana téh disambungkeun jeung kaayaan di group Banyolan Sunda (éta sok disaluyukeun boh tina ngaran, profési anggota, kalakuan/ciri has ti satiap anggota, nepi ka ngaran landihan masing-masing). Jadi, eusi carita nungtut kudu nu mikir sorangan, nyipta-nyipta kaayaan supaya keuna kana kontéks suasana di group Banyolan Sunda.

Follow:
Instagram twitter