Turunan Monyet

share to whatsapp

Dina hiji forum sawala (diskusi) ilmiah, anu dihadiran ku para ilmuwan ti sagala rupa ageman sarta kapercayaan di dunya, pikeun ngabahas ngeunaan asal-usul manusa. Sabot pembahasan nepi ka dina asal-usul manusa, muncul perdebatan anu rongkah diantara para ilmuwan.

Maranehanana nepikeun argumentasina masing-masing. Sarta pamustunganana kabentuk dua kubu, pro jeung kontra.

Kubu anu hiji boga pamadegan yen manusa eta turunan monyet, keur kubu anu hijina boga pamadegan yen manusa lain turunan monyƩt.

Alatan geus ampir janari, sawala dituluykeun isuk poena. Nepi ka poe katilu masih tacan kapanggih solusina. Di poe ka 4, dina pamustunganana ketua forum nengahan perdebatan kalayan ngomong:
Pikeun baraya anu ngarasa turunan monyet, sumangga diuk di palebah kenca kuring. Sedengkeun baraya anu ngarasa lain turunan monyet, sumangga diuk di palebah katuhu kuring.”

Henteu nepi ka 3 menit, para ilmuwan eta geus diuk luyu pilihanana sewang-sewangan. Sarta tetela kabehanana diuk di palebah katuhu ketua forum.

Follow:
Instagram twitter