Ngalamar

share to whatsapp

Hiji peuting, aya pamuda ngadatangan ka imah saurang wanoja anu kasohor geulis kawanti-wanti, maksudna rek ngalamar

Pamuda: "Bapa, abdi teh tos panceg hoyong laki rabi sareng putri Bapa, Neng Unih"
Bapa: "Euleuh-euleuh deudeuh teuing Ujang, apan Neng Unih teh tos ngantunkeun 7 dinten anu kalangkung, alatan ngagantung maneh."
Pamuda: "Oh....kitu. Sawios, da abdi oge tos 40 dintenna."

(Kintunan Kang Iwan Rudi Setiawan, baraya group Facebook Banyolan Sunda)


Follow:
Instagram twitter