Tragedi Jumaahan

share to whatsapp

Ayeuna poe Jumaah. Eta hartina kabeh warga Rancabanyol geus pada siap-siap ka masjid. Memeh ngong adan, kabeh jamaah geus dariuk dina shaf masing-masing. Kang Iwan beres salat tahiyatul masjid, kitu oge Kang Bagyo, Kang Sona, Kang Uhe jeung jamaah lainna.

Ngan eta, ningali Kang Roens mah milih tempat teh di juru. Diuk pagigir-gigir jeung Mang Ndien.

Waktuna asup waktu adan, Ustad Ikin geus siap-siap mere khutbah. Kang Iwan nangtung ngahaleuangkeun sora adan. Geus beres, Ustad Ikin ngedalkeun eusi khutbah.

Kang Roens beuki khusuk... panonna meletet nahan tunduh. Sirahna tungkul.

Ayeuna geus asup khutbah kadua. Kang Roens beuki anteb ... asup alam ngimpi nu teu paruguh tea geuning. Khotib mingpin du'a pikeun kasalametan muslimin-muslimat. Nepi ka ngong komat. Kabeh narangtung, salat jum'ah dua raka'at. Jumaahan beres....

Kang Roens masih dijuru. Teu lila taktakna aya nu nepak ku budak leutik, anakna Kang Wira.
"Pa, gugah. Tos bade adan ashar!"
Kang Roens rungas-ringeus. Bari ngelap adayna. Masjid geus simpe. Ngan aya karpet jeung mihrab.
Manehna cengkat semu nu era kacida, bari sukuna karasa singsireumeun. Gerentes hatena:
"Bener! Tega pisan ka uing nya... nepi ka euweuh nu ngahudangkeun tadi salat Jumaah!" © Abah AminFollow:
Instagram twitter