Jaya VS Udin

share to whatsapp

Si Jaya jeung si Udin hirupna teu pernah akur, padahal tatangga deukeut. Hiji mangsa si Jaya meuli sapedah. Da puguh tereh Agustusan, biasana ari di lembur sok direuah-reuah ngayakeun lomba sapedah hias. Tah, si Udin embung kaelehkeun. Manehna ngabobok cengcelangan hayam, duitna dipake meuli sapedah.

Dua poe deui ka lomba, sapedah si Jaya geus dihias, bari mawa spanduk nu gede nu tulisan:
"INDONESIA TETAP JAYA!", barang ningali sapedah hias si Jaya jeung spandukna, si Udin gagancangan ngahias sapedahna da puguh embung kaelehkeun. Manehna oge nyieun spanduk nu gede: " INDONESIA TETAP UDIN!"

(Kintunan Kang Agus Komara, baraya group Facebook Banyolan Sunda)Follow:
Instagram twitter