Jumlah-Jamleh

share to whatsapp

Hiji waktu aya pamajikan meuli peralatan kosmetik jeung papakean. Unggal poe manehna ngarias diri jeung dangdan. Geus beres riasan di kamer, manehna nanya ka salakina:
"Kang, tos dangdan sareng ngarias kieu, kinten-kinten yuswa Nyai janten katingal sabaraha taun nya?" tanya pamajikanna semu manja.
Salakina nilik-nilik sakedapan.
"Duh, Nyi.... meni asa pangling pisan. Pami ditingal tina kulit... Nyai teh sapertos rumaja yuswa 17 taun. Pami ditingal tina rambut... Nyai katingal sapertos 22 taun. Pami tina pameunteu, Nyai asa nembe yuswa 20." Walon salakina.

Na atuh, beres ngajawab kitu, eta si pamajikan langsung cengkat bari ngomong heuras:

"Lah, si Akang mah gede rahul.... gede bohong pisan!! Tong jiga nu muji-muji kitu lah. Muji teh meni dileuwih-leuwihkeun pisan, nya! Memangna Nyai teh ABG?"
"Ke heula Nyi! Apanan Akang can ngajumlah-jamleh kabeh angka nu tadi ku Akang disebutkeun! 17 + 22 + 20 = .... " jawab salakina bari langsung lumpat kaluar ti kamer. © Abah AminFollow:
Instagram twitter