Percuma Ngomong Lemes Ge!

share to whatsapp

"Anjrit! Belegug! Goblog siah!... si bucitreuk mah licik maen ngadu gambar jeung aing teh!" ceuk budak nu keur ulin jeung babaturanana. Ngadenge kitu mah, bapana nu keur maca koran di tepas langsung ngageroan.
"Sujang, cik atuh tong nyarios kasar kitu. Matak isin. Yeuh, jaba engke wengi Bapa apanan bade kaanjangan ku Bapa Direktur ka bumi. Yeuh, Bapa teh bakal diniley ku Bapa direktur. Salah sahiji nu dinileyna teh kulawarga urang. Pami kulawarga urang harmonis, Bapa tangtos tiasa dipromosikeun naek jabatan." Budak unggeuk dipapatahan kitu ku bapana teh.
"Muhun, mangga Pa. Ujang ngartos. Ujang moal nyarios kasar deui! Komo aya Pa Direktur mah. Isin ku Bapa Direktur..."

Tah, ba'da magrib Bapa Direktur teh datang. Langsung we ku tuan rumah diajak makan malam. Budak ge milu makan malam.
"Euleuh tos ageung geuning putra teh. Saha nami,jang?" tanya Bapa Direktur ka budak nu diuk hareupeunana.
"Nami abdi mah Benno, Pa!"
Bapana eta budak seuri leutik bangun nu bungah, da budakna geuning teu ngomong kasar.
"Kelas sabaraha?"
"Nembe kelas 4 SD, Pa."
"Ari ameng sok sareng saha?"
"Abdi mah sok ameng sareng rerencangan we."
"Sok ameng naon wae?"
"Sok amengan ngadu gambar, ngadu kaleci, ucing sumput... atanapi sok ningalian ucing tatanggi!"
"Euleuh meni kayungyun. Ucingna sok naon wae tah?"
"Wah, resep Pa. Ucingna kan aya ucing pameget sareng ucing istri. Tah kamari oge tos maracek tah eta dua ucing teh. Eta mah nu ucing istri dipacek ku ucing pameget. Gejos-gejos wae tah si ucing pameget bari numpakan ucing istri! Sapertos nu ni'mat. Eta mah sapertos dina pilem BF geuning, Pa! Panginten Bapa oge terang..."

Bapana eta budak langsung kapiuhan ngadenge kitu mah!Follow:
Instagram twitter