Uniko

share to whatsapp

Ieu mah kalakuan si Sarkim. Manehna kabenaran keur kuliah di hiji paguron luhur di Bandung. Ampir saminggu sakali manehna balik ka lemburna., biasa..uniko alias usaha nipu kolot. Rupa-rupa wae nu jadi bahan uniko na teh.

Sarkim: “Ema..Abah...minggu hareup kuring kudu meuli push up!”
Bapana: “Kira-kira sabarahaeun kitu, Jang? Jeung naon deuih pus ap teh?
Sarkim: “Nya sakitar 200 rebueun lah. Eta push up teh kanggo praktikum!

Minggu hareupna si Sarkim balik deui ka lemburna.
Sarkim: “Bah, semester ayeuna mah, abdi saur dosen kedah meser shit up kanggo KKL sakitar 300 rebueun.”
“Yeuh! Sing soson-soson nya kuliah di Bandung teh!”

Aya kana sasemesterna si Sarkum terus nipu kolotna ku jalan kitu teh. Nepi ka hiji waktu, di imah si Sarkum diayakeun kariaan.
“Kariaan dina raraga naon itu teh, Bah?” Tanya tatangga si Sarkum ka Bapana.
“Ieu mah dina raraga si Sarkum naek kelas! Cenah geus sasemester, alhamdulillah si Sarkum teu ngenog! Dasar budak calakan. Kuring mah nyaahh pisan ka eta budak teh. Minggu hareup ge manehna geus kudu meuli bekrol (maksudna
Backroll) pikeun praktikum. Mangkaning cenah harga bekrol teh aya kana sajutana. Tapi demi kamajuan anak kuring mah wani nepi kudu ngajual sakotakan sawah mah. Keun bae itung-itung da bapa jeung indungna mah buta huruf!”
“Sanes, ari si Sarkum teh di Bandungna kuliah di mana kitu?”
“Kuliahna mah cenah di ITB nyokot Jurusan Ekonomi Akuntansi! Matakna waradagna ge mahal....!!!”
© Abah AminFollow:
Instagram twitter