Bahasa Inggris Murtad

share to whatsapp

Si Kabayan jadi sopir di salah sahiji kantor. Kebeneran dununganna teh urang bule. Waktu keur nganteurkeun dunununganana tea, mobil si Kabayan nabrak mobil lain. Si Kabayan puguh geumpeur terus ngomong:
“Sorry, Sir. This car i brake-brake nothing want!” (hampura Tuan, ieu mobil geus di erem-erem tapi teu daekeun). Si supir nu ditabrak terus turun rek ngadat ka si Kabayan. Dunungan si Kabayan rek mantuan, tapi kaburu dihalangan ku si Kabayan:
“Please...don’t follow mix, Sir!The bring this car if not wrong is children fruit from source power human area! He..is stupid doesnt’t play! Base, he is yesterday afternoon boy! Right-right not salt! Bring the car only not can...” (Hampura, tong ikut campur, Tuan! Nu mawa eta mobil teh mun teu salah anak buah ti bagian sumber daya manusia. Manehna bener-bener belegug lain heureuy! Dasar, budak kamari sore! Bener-bener teu uyahan! Mawa mobil wae teu bisa...).
Tungtungna mah si Kabayan menta hampura ka eta supir. Terus si Kabayan oge menta hampura ka dununganana.
“Sorry, Sir. My body is not deliciousing, my body taste like enter the wind and i headche seven surrounding now!” (Hampura, Tuan. Kuring keur teu ngeunah awak, awak abdi rasana ayeuna saperti keur asup angin jeung lieur tujuh kuliling!).Follow:
Instagram twitter